Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Thể Loại Truyện : Ngôn Tình

Ngày tạo: 18-11,2016

Ngày cập nhật: 02-02,2017 (905 - chap) - Hoàn Thành

Rate: 6

Số lần đọc: 1,259

Tóm tắt:

Truyện: Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Tác giả: Diệp Phi Dạ

Thể loại: ngôn tình sắc

Nội dung truyện: "Có phải anh cảm thấy nâng đỡ tôi, đền anh một lần vẫn còn thiệt thòi? Nếu không thì hai lần đi?" Lý Tình Thâm trầm mặc.

Lăng Mạt Mạt dẩu môi, cắn ngón tay: "Mười lần?" Lý Tình Thâm vẫn trầm mặc như trước.

Lăng Mạt Mạt cào tóc, khẽ cắn môi, nhất quyết "Hai mươi lần?" Lý Tình Thâm quay người đi.

Lăng Mạt Mạt thở gấp, giậm chân kêu: "Hai mươi lần vẫn còn chê ít? Cũng không thể một trăm lần chứ?"

Lý Tình Thâm cong môi: "Tốt. . ."

Xem Thêm
Danh Sách Tập Truyện

Chương 1 - Tôi Phải Kết Hôn (1)

18/11/2016

Chương 2 - Tôi Phải Kết Hôn (2)

18/11/2016

Chương 3 - Tôi Phải Kết Hôn (3)

18/11/2016

Chương 4 - Tôi Phải Kết Hôn (4)

18/11/2016

Chương 5 - Tôi Phải Kết Hôn (5)

18/11/2016

Chương 6 - Tôi Phải Kết Hôn (6)

18/11/2016

Chương 7 - Tôi Phải Kết Hôn (7)

18/11/2016

Chương 8 - Tôi Muốn Kết Hôn (8)

18/11/2016

Chương 9 - Tôi Phải Kết Hôn (9)

18/11/2016

Chương 10 - Tôi Phải Kết Hôn (10)

18/11/2016

Chương 11 - Chỗ Cũ, Tôi Muốn Gặp Cô (1)

18/11/2016

Chương 12 - Chỗ Cũ, Tôi Muốn Gặp Cô (2)

18/11/2016

Chương 13 - Chỗ Cũ, Tôi Muốn Gặp Cô (3)

18/11/2016

Chương 14 - Chỗ Cũ, Tôi Muốn Gặp Cô (4)

18/11/2016

Chương 15 - Chỗ Cũ, Tôi Muốn Gặp Cô (5)

18/11/2016

Chương 16 - Chỗ Cũ, Tôi Muốn Gặp Cô (6)

18/11/2016

Chương 17 - Chỗ Cũ, Tôi Muốn Gặp Cô (7)

18/11/2016

Chương 18 - Chỗ Cũ, Tôi Muốn Gặp Cô (8)

18/11/2016

Chương 19 - Chỗ Cũ, Tôi Muốn Gặp Cô (9)

18/11/2016

Chương 20 - Chỗ Cũ, Tôi Muốn Gặp Cô (10)

18/11/2016

Chương 21 - Không Muốn Học, Cút Ngay (1)

18/11/2016

Chương 22 - Không Muốn Học, Cút Ngay (2)

18/11/2016

Chương 23 - Không Muốn Học, Cút Ngay (3)

18/11/2016

Chương 24 - Không Muốn Học, Cút Ngay (4)

18/11/2016

Chương 25 - Không Muốn Học, Cút Ngay (5)

18/11/2016

Chương 26 - Không Muốn Học, Cút Ngay (6)

18/11/2016

Chương 27 - Không Muốn Học, Cút Ngay (7)

18/11/2016

Chương 28 - Không Muốn Học, Cút Ngay (8)

18/11/2016

Chương 29 - Không Muốn Học, Cút Ngay (9)

18/11/2016

Chương 30 - Không Muốn Học, Cút Ngay (10)

18/11/2016

Chương 31 - Cơ Hội, Tự Cấp Ngươi Một Lần (1)

18/11/2016

Chương 32 - Cơ Hội, Cho Em Một Lần (2)

18/11/2016

Chương 33 - Cơ Hội, Cho Em Một Lần (3)

18/11/2016

Chương 34 - Cơ Hội, Cho Em Một Lần (4)

18/11/2016

Chương 35 - Cơ Hội, Cho Em Một Lần (5)

18/11/2016

Chương 36 - Cơ Hội, Cho Em Một Lần (6)

18/11/2016

Chương 37 - Cơ Hội, Cho Cô Một Cơ Hội (7)

18/11/2016

Chương 38 - Cơ Hội, Cho Cô Một Cơ Hội (8)

18/11/2016

Chương 39 - Cơ Hội, Cho Cô Một Cơ Hội (9)

18/11/2016

Chương 40 - Cơ Hội, Cho Cô Một Cơ Hội (10)

18/11/2016
Top