Hắc Hóa Xin Cẩn Thận
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Hắc Hóa Xin Cẩn Thận

Thể Loại Truyện : Xuyên Không, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Ngày tạo: 20-01,2019

Ngày cập nhật: 06-06,2019 (199 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 738

Số lần đọc: 486

Tóm tắt:

Hắc Hóa Xin Cẩn Thận - Đang tiến hành - Miêu Bính Thuyền Trường

Giới thiệu truyện ngôn tình hấp dẫn này:

Thẩm Ngư vì một tai nạn mà tử vong, lại được hệ thống thu nhận để đi hoàn thành nhiệm vụ, tiếp tục sống.

Mà hệ thống này có một cái tên, đó chính là【Hệ thống thu thập giá trị hắc hóa】

Hệ thống thu thập giá trị hắc hóa khó chỗ nào? Khó ở chỗ người xuyên chẳng những phải công lược, còn phải làm cho giá trị hắc hóa tới 100%.

Không ai có thể làm giá trị hắc hóa lên tới 100%, bởi vì giá trị hắc hóa giá trị càng cao, đối tượng công lược càng đáng sợ, ví như lên đến 50%, người xuyên vào đã chết trên tay đối tượng công lược, làm sao có thể lên đến 100.

Thẩm Ngư ở trong các thế giới, đối với các loại nhiệm vụ công lược đã không còn hứng thú, cô thích nhất là sự khó khăn và tính khiêu chiến.

Quan trọng nhất là người xuyên vào không thể sinh ra cảm tình với ai trong những thế giới đó, một khi sinh ra cảm tình bị Chủ Thần biết, linh hồn của người đó sẽ vĩnh viễn ở trong thế giới kia.

Thẩm Ngư lợi hại ở chỗ, tình cảm của cô có thể song ly, khi cô sắm vai một nhân vật trong thế giới nào đó, cô sẽ yêu đối tượng toàn tâm toàn ý, nhưng khi rời khỏi sẽ không còn tình cảm.

Chuyện này không phải người nào cũng có thể làm được, muốn làm được, phải lừa chính bản thân mình.


Hệ thống vì lý gì bắt cô thu thập “giá trị hắc hóa”? Đến cuối cùng, liệu Thẩm Ngư có tìm được tình yêu đích thực cho mình?

Xem Thêm
Danh Sách Tập Truyện

Chương 1 - Tg1《 Nam Thần Lãnh Khốc: Độc Sủng Cô Vợ Nhỏ 》(1)

20/01/2019

Chương 2 - Tg1《 Nam Thần Lãnh Khốc: Độc Sủng Cô Vợ Nhỏ 》(2)

20/01/2019

Chương 3 - Tg1《 Nam Thần Lãnh Khốc: Độc Sủng Cô Vợ Nhỏ 》(3)

20/01/2019

Chương 4 - Tg1《 Nam Thần Lãnh Khốc: Độc Sủng Cô Vợ Nhỏ 》(4)

20/01/2019

Chương 5 - Tg1《 Nam Thần Lãnh Khốc: Độc Sủng Cô Vợ Nhỏ 》(5)

20/01/2019

Chương 6 - Tg1《 Nam Thần Lãnh Khốc: Độc Sủng Cô Vợ Nhỏ 》(6)

20/01/2019

Chương 7 - Tg1《 Nam Thần Lãnh Khốc: Độc Sủng Cô Vợ Nhỏ 》(7)

20/01/2019

Chương 8 - Tg1《 Nam Thần Lãnh Khốc: Độc Sủng Cô Vợ Nhỏ 》(8)

20/01/2019

Chương 9 - Tg1《 Nam Thần Lãnh Khốc: Độc Sủng Cô Vợ Nhỏ 》(9)

20/01/2019

Chương 10 - Tg1《 Nam Thần Lãnh Khốc: Độc Sủng Cô Vợ Nhỏ 》(10)

20/01/2019

Chương 11 - Tg1《 Nam Thần Lãnh Khốc: Độc Sủng Cô Vợ Nhỏ 》(11)

20/01/2019

Chương 12 - Tg1《 Nam Thần Lãnh Khốc: Độc Sủng Cô Vợ Nhỏ 》(12)

20/01/2019

Chương 13 - Tg1《 Nam Thần Lãnh Khốc: Độc Sủng Cô Vợ Nhỏ 》(13)

20/01/2019

Chương 14 - Tg1《 Nam Thần Lãnh Khốc: Độc Sủng Cô Vợ Nhỏ 》(14)

20/01/2019

Chương 15 - Tg1《 Nam Thần Lãnh Khốc: Độc Sủng Cô Vợ Nhỏ 》(15)

20/01/2019

Chương 16 - Tg1《 Nam Thần Lãnh Khốc: Độc Sủng Cô Vợ Nhỏ 》(16)

20/01/2019

Chương 17 - Tg1《 Nam Thần Lãnh Khốc: Độc Sủng Cô Vợ Nhỏ 》(17)

20/01/2019

Chương 18 - Tg1《 Nam Thần Lãnh Khốc: Độc Sủng Cô Vợ Nhỏ 》(18)

20/01/2019

Chương 19 - Tg1《 Nam Thần Lãnh Khốc: Độc Sủng Cô Vợ Nhỏ 》(19)

20/01/2019

Chương 20 - Tg1《 Nam Thần Lãnh Khốc: Độc Sủng Cô Vợ Nhỏ 》(20)

20/01/2019

Chương 21 - Tg1《 Nam Thần Lãnh Khốc: Độc Sủng Cô Vợ Nhỏ 》(21)

20/01/2019

Chương 22 - Tg1《 Nam Thần Lãnh Khốc: Độc Sủng Cô Vợ Nhỏ 》(22)

20/01/2019

Chương 23 - Tg1《 Nam Thần Lãnh Khốc: Độc Sủng Cô Vợ Nhỏ 》(23)

20/01/2019

Chương 24 - Tg1《 Nam Thần Lãnh Khốc: Độc Sủng Cô Vợ Nhỏ 》(24)

20/01/2019

Chương 25 - Tg1《 Nam Thần Lãnh Khốc: Độc Sủng Cô Vợ Nhỏ 》(25)

20/01/2019

Chương 26 - Tg1《 Nam Thần Lãnh Khốc: Độc Sủng Cô Vợ Nhỏ 》(26)

20/01/2019

Chương 27 - Tg1《 Nam Thần Lãnh Khốc: Độc Sủng Cô Vợ Nhỏ 》(27)

20/01/2019

Chương 28 - Tg1《 Nam Thần Lãnh Khốc: Độc Sủng Cô Vợ Nhỏ 》(28)

20/01/2019

Chương 29 - Tg1《 Nam Thần Lãnh Khốc: Độc Sủng Cô Vợ Nhỏ 》(29)

20/01/2019

Chương 30 - Tg1《 Nam Thần Lãnh Khốc: Độc Sủng Cô Vợ Nhỏ 》(30)

20/01/2019

Chương 31 - Tg1《 Nam Thần Lãnh Khốc: Độc Sủng Cô Vợ Nhỏ 》(31)

20/01/2019

Chương 32 - Một Trăm Cách Trêu Ghẹo Anh Trai Cao Lãnh (1)

20/01/2019

Chương 33 - Một Trăm Cách Trêu Ghẹo Anh Trai Cao Lãnh (2)

20/01/2019

Chương 34 - Một Trăm Cách Trêu Ghẹo Anh Trai Cao Lãnh (3)

20/01/2019

Chương 35 - Một Trăm Cách Trêu Ghẹo Anh Trai Cao Lãnh (4)

20/01/2019

Chương 36 - Một Trăm Cách Trêu Ghẹo Anh Trai Cao Lãnh (5)

20/01/2019

Chương 37 - Một Trăm Cách Trêu Ghẹo Anh Trai Cao Lãnh (6)

20/01/2019

Chương 38 - Một Trăm Cách Trêu Ghẹo Anh Trai Cao Lãnh (7)

20/01/2019

Chương 39 - Một Trăm Cách Trêu Ghẹo Anh Trai Cao Lãnh (8)

20/01/2019

Chương 40 - Một Trăm Cách Trêu Ghẹo Anh Trai Cao Lãnh (9)

20/01/2019
Top