Hắc Bá Tước Vui Vẻ
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Hắc Bá Tước Vui Vẻ

Thể Loại Truyện : Ngôn Tình

Ngày tạo: 15-05,2016

Ngày cập nhật: 15-05,2016 (44 - chap) - Hoàn Thành

Rate: 10

Số lần đọc: 591

Tóm tắt:

Tóm tắt nội dung truyện Các bạn đang đọc truyện Hắc Bá Tước Vui Vẻ do Mễ Kỳ sáng tác nói về nam nhân vật chính hắc đạo, anh đã gặp cô trong một đêm phi diệu, lúc đó không hiểu sao cô lại nghe theo lời của anh trong khi đó anh còn đeo mặt nạ!

Còn cô gái ấy là một tiểu mỹ nhân Đông Phương đáng yêu, nhưng anh không thích, anh thầm nghĩ đuổi cô gái đi, hi vọng cô ấy đừng vọng tưởng nhiều hơn cái gì.

Càng đẩy cô ấy ra thì cảm giác lại gần nhau hơn, cho đến một ngày không gì có thể gần nhau hơn nữa. Câu chuyện ngôn tình sắc đã thật sự bắt đầu. Ngoài ra, Nữ Vương Của Tam Đại Thiếu Gia sẽ là tựa truyện tiếp nối cảm xúc bạn đọc, mở ra một thế giới ngôn tình đầy mới mẻ.

Xem Thêm
Danh Sách Tập Truyện

Chương 1 - Mở Đầu

16/02/2016

Chương 2 - Chương 1.1

16/02/2016

Chương 3 - Chương 1.2

16/02/2016

Chương 4 - Chương 1.3

16/02/2016

Chương 5 - Chương 1.4

16/02/2016

Chương 6 - Chương 2.1

16/02/2016

Chương 7 - Chương 2.2

16/02/2016

Chương 8 - Chương 2.3

16/02/2016

Chương 9 - Chương 2.4

16/02/2016

Chương 10 - Chương 3.1

16/02/2016

Chương 12 - Chương 3.2

16/02/2016

Chương 13 - Chương 3.3

16/02/2016

Chương 14 - Chương 3.4

16/02/2016

Chương 15 - Chương 4.1

16/02/2016

Chương 16 - Chương 4.2

16/02/2016

Chương 17 - Chương 4.3

16/02/2016

Chương 18 - Chương 4.4

16/02/2016

Chương 19 - Chương 4.5

16/02/2016

Chương 20 - Chương 4.6

16/02/2016

Chương 21 - Chương 5.1

16/02/2016

Chương 22 - Chương 5.2

16/02/2016

Chương 23 - Chương 5.3

16/02/2016

Chương 24 - Chương 5.4

16/02/2016

Chương 25 - Chương 5.5

16/02/2016

Chương 26 - Chương 5.6

16/02/2016

Chương 27 - Chương 6.1

16/02/2016

Chương 28 - Chương 6.2

16/02/2016

Chương 29 - Chương 6.3

16/02/2016

Chương 30 - Chương 6.4

16/02/2016

Chương 31 - Chương 6.5

16/02/2016

Chương 32 - Chương 7.1

23/02/2016

Chương 33 - Chương 7.2

08/03/2016

Chương 34 - Chương 7.3

08/03/2016

Chương 35 - Chương 7.4

14/03/2016

Chương 36 - Chương 7.5

17/03/2016

Chương 37 - Chương 8.1

22/03/2016

Chương 38 - Chương 8.2

24/03/2016

Chương 39 - Chương 8.3

05/04/2016

Chương 40 - Chương 8.4

15/04/2016

Chương 41 - Chương 9.1

20/04/2016