Độc Tôn Tam Giới
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Độc Tôn Tam Giới

Thể Loại Truyện : Tiên hiệp

Ngày tạo: 27-12,2018

Ngày cập nhật: 12-02,2019 (3611 - chap) - Hoàn Thành

Rate: 669

Số lần đọc: 45

Tóm tắt:

Độc Tôn Tam Giới thuộc truyện tiên hiệp truyền kỳ kể về Thiên Đế Chi Tử Giang Trần chuyển sinh lên thân thể một thiếu niên bị chư hầu khi dễ bắt đầu trên con đường đuổi giết máu tanh dần dần đi lên.

Trước mặt Giang Trần ai dám xưng là thiên tài ? Không ai có thể hiểu Thiên bằng Thiên Đế Chi Tử.

Thiên tài ? Kẻ thuận ta là thiên, kẻ nghịch ta phải giết!!

Mạch truyện luôn bình thản như trong Linh Vực nhưng không kém phần gay cấn, tình tiết logic xuyên suốt từ đầu đến cuối, các tình tiết đan xen lẫn nhau luôn được đẩy lên cao trào khiến độc giả bị cuốn vào mạch truyện. Đương nhiên vẫn như các bộ truyện khác kết thúc của Lê Thiên rất có hậu

Xem Thêm
Danh Sách Tập Truyện

Chương 1 - Thiên Đế Chi Tử Chuyển Thế Trùng Sinh 1

27/12/2018

Chương 2 - Thiên Đế Chi Tử Chuyển Thế Trùng Sinh 2

27/12/2018

Chương 3 - Phụ Thân Bao Che Khuyết Điểm Bạn Bè Nghĩa Khí 1

27/12/2018

Chương 4 - Phụ Thân Bao Che Khuyết Điểm Bạn Bè Nghĩa Khí 2

27/12/2018

Chương 5 - Đưa Mặt Đến Cửa Hung Hăng Mà Đánh

27/12/2018

Chương 6 - Cái Mặt Này Vẫn Là Chính Ngươi Đánh Đi 1

27/12/2018

Chương 7 - Cái Mặt Này Vẫn Là Chính Ngươi Đánh Đi 2

27/12/2018

Chương 8 - Trị Không Hết Ta Chết Cùng Công Chúa 1

27/12/2018

Chương 9 - Trị Không Hết Ta Chết Cùng Công Chúa 2

27/12/2018

Chương 10 - Quản Gia Giang Chính Buồn Rầu 1

27/12/2018

Chương 11 - Quản Gia Giang Chính Buồn Rầu 2

27/12/2018

Chương 12 - Giang Chính Phát Uy! Hãnh Diện 1

27/12/2018

Chương 13 - Giang Chính Phát Uy! Hãnh Diện 2

27/12/2018

Chương 14 - Khiếp Sợ Dược Sư Điện

27/12/2018

Chương 15 - Thật Sự Phát Tài 1

27/12/2018

Chương 16 - Thật Sự Phát Tài 2

27/12/2018

Chương 17 - Đột Phá, Bốn Mạch Chân Khí 1

27/12/2018

Chương 18 - Đột Phá, Bốn Mạch Chân Khí 2

27/12/2018

Chương 19 - Mua Dược Tạo Phong Ba 1

27/12/2018

Chương 20 - Mua Dược Tạo Phong Ba 2

27/12/2018

Chương 21 - Thiên Tài Mỹ Nữ? Giang Trần Bỏ Qua 1

27/12/2018

Chương 22 - Thiên Tài Mỹ Nữ? Giang Trần Bỏ Qua 2

27/12/2018

Chương 23 - Giang Trần Ta So Với Các Ngươi Càng Mang Thù.

27/12/2018

Chương 24 - Lần Thứ Hai Vẽ Mặt 1

27/12/2018

Chương 25 - Lần Thứ Hai Vẽ Mặt 2

27/12/2018

Chương 26 - Ba Hạng Khảo Hạch Trụ Cột 1

27/12/2018

Chương 27 - Ba Hạng Khảo Hạch Trụ Cột 2

27/12/2018

Chương 28 - Tiến Cung Hội Chẩn.

27/12/2018

Chương 29 - Công Chúa? Chiếu Mắng Không Lầm! 1

27/12/2018

Chương 30 - Công Chúa? Chiếu Mắng Không Lầm! 2

27/12/2018

Chương 31 - Câu Ngọc Công Chúa Tâm Lý Mâu Thuẫn 1

27/12/2018

Chương 32 - Câu Ngọc Công Chúa Tâm Lý Mâu Thuẫn 2

27/12/2018

Chương 33 - Chương 33

27/12/2018

Chương 34 - Chương 34

27/12/2018

Chương 35 - Chương 35

27/12/2018

Chương 36 - Chương 36

27/12/2018

Chương 37 - Chương 37

27/12/2018

Chương 38 - Chương 38

27/12/2018

Chương 39 - Chương 39

27/12/2018

Chương 40 - Chương 40

27/12/2018
Top