Đoạt Tử
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Đoạt Tử

Thể Loại Truyện : Ngôn Tình

Ngày tạo: 21-11,2016

Ngày cập nhật: 07-09,2016 (51 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 10

Số lần đọc: 785

Tóm tắt:

Truyện: Đoạt Tử

Tác giả: Tùy Hầu Châu

Thể loại: ngôn tình sủng

Nội dung truyện online: Ngày kết hôn là ngày Lâm Diễm bị buộc tội, bởi vì mang thai cho nên được tại ngoại.

Qua thời kỳ cho con bú thì bị buộc vào tù, lao động cải tạo năm năm…

Khi ra tù, từ một tội phạm trở thành người quản lý hộp đêm..

Xem Thêm
Danh Sách Tập Truyện

Chương 1 - Mẹ Ở Thành Phố C, Con Ở Thành Phố S

21/11/2016

Chương 2 - Trên Đời Chỉ Có Mẹ Là Tốt Nhất, Không Có Mẹ, Con Chỉ Như Một Ngọn Cỏ Dại

21/11/2016

Chương 3 - Nhan Thư Đông, Cháu Lại Đây!

21/11/2016

Chương 4 - Hy Duệ, Cậu Nói… Người Phụ Nữ Xinh Đẹp Ấy Có Phải Là Mẹ Mình?

21/11/2016

Chương 5 - Chương 5

21/11/2016

Chương 6 - “Người Mà Anh Tuyền Muốn Tìm Có Phải Là Nhan Tầm Châu?”

21/11/2016

Chương 7 - Giống Như Đã Từng Quen Biết

21/11/2016

Chương 8 - Vì Sao Phải Dùng Đồng Hồ Báo Thức, Không Có Mẹ Gọi Cậu Rời Giường Sao?

21/11/2016

Chương 9 - Chương 9

21/11/2016

Chương 10 - Chương 10

21/11/2016

Chương 11 - Chương 11

21/11/2016

Chương 12 - Chương 12

21/11/2016

Chương 13 - Chương 13

21/11/2016

Chương 14 - Chương 14

21/11/2016

Chương 15 - Chương 15

21/11/2016

Chương 16 - Chương 16

21/11/2016

Chương 17 - Chương 17

21/11/2016

Chương 18 - Chương 18

21/11/2016

Chương 19 - Chương 19

21/11/2016

Chương 20 - Chương 20

21/11/2016

Chương 21 - Chương 21

21/11/2016

Chương 22 - Chương 22

21/11/2016

Chương 23 - Chương 23

21/11/2016

Chương 24 - Chương 24

21/11/2016

Chương 25 - Chương 25

21/11/2016

Chương 26 - Chương 26

21/11/2016

Chương 27 - Chương 27

21/11/2016

Chương 28 - Chương 28

21/11/2016

Chương 29 - Chương 29

21/11/2016

Chương 30 - Chương 30

21/11/2016

Chương 31 - Chương 31

21/11/2016

Chương 32 - Chương 32

21/11/2016

Chương 33 - Chương 33

21/11/2016

Chương 34 - Chương 34

21/11/2016

Chương 35 - Chương 35

21/11/2016

Chương 36 - Chương 36

21/11/2016

Chương 37 - Chương 37

21/11/2016

Chương 38 - Chương 38

21/11/2016

Chương 39 - Chương 39

21/11/2016

Chương 40 - Chương 40

21/11/2016
Top