Điệu Sáo Mê Hồn
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Điệu Sáo Mê Hồn

Thể Loại Truyện : Kiếm hiệp

Ngày tạo: 12-12,2016

Ngày cập nhật: 22-05,2013 (115 - chap) - Hoàn Thành

Rate: 9

Số lần đọc: 715

Tóm tắt:

Bạn đang đọc truyện Điệu sáo mê hồn của tác giả Ngọa Long Sinh trên website đọc truyện online. Mười dặm đồng hoang, một sông máu đỏ...
Cái chết kỳ bí của bốn người trong Trung Nguyên Ngũ Nghĩa khét tiếng trên giang hồ khởi đầu một cuộc phong ba thê thảm của võ lâm. Cổn Long Vương, một nhân vật vô cùng thần bí, võ công khôn lường, quỷ kế đa đoan âm mưu bá chủ võ lâm. Âu Dương Thống, bang chúa Cùng Gia Bang với sự phò tá của Đường Toàn, một thư sinh tài hoa tuyệt thế và Thượng Quan Kỳ, đệ tử Vô Danh lão nhân, võ công siêu phàm sách động quần hùng kình chống Cổn Long Vương. Cuộc tình tay ba kỳ lạ giữa Liên Tuyết Kiêu - nghĩa nữ của Cổng Long Vương, Thượng Quan Kỳ và Viên Hiếu nghĩa đệ của Thượng Quan Kỳ sẽ đi đến đâu?
Võ lâm có tránh khỏi kiếp nạn một sông máu đỏ hay không?
Tất cả sẽ được thể hiện một cách tài tình sinh động dưới ngòi bút Ngoạ Long Sinh qua tác phẩm Điệu Sáo Mê Hồn ( Vô Danh Tiêu). 

Xem Thêm
Danh Sách Tập Truyện

Chương 1 - Một Cuộc Hội Diện Ly Kỳ

12/12/2016

Chương 2 - Hàng Ma Chưởng Pháp

12/12/2016

Chương 3 - Tàng Kinh Lầu Anh Hùng Gặp Dị Nhân

12/12/2016

Chương 4 - Những Chuyện Bí Mật Của Quái Nhân

12/12/2016

Chương 5 - Cuộc Mặc Cả Giữa Tình Huynh Đệ

12/12/2016

Chương 6 - Muôn Dặm Giang Sơn Cá Cuộc Hơn Thua

12/12/2016

Chương 7 - Ước Hẹn Mười Năm Đã Đến Kỳ

12/12/2016

Chương 8 - Người Áo Xanh Lại Xuất Hiện Đột Ngột

12/12/2016

Chương 9 - Dưới Vực Thẳm Anh Hùng Gặp Nạn

12/12/2016

Chương 10 - Một Cuộc Sống Chung Người Với Vượn

12/12/2016

Chương 11 - Tiếng Sáo Canh Khuya Trị Nội Thương

12/12/2016

Chương 12 - Nơi Hang Thẳm Điều Tra Bí Mật

12/12/2016

Chương 13 - Lưỡi Đao Rùng Rợn

12/12/2016

Chương 14 - Một Lối Luyện Võ Kỳ Dị

12/12/2016

Chương 15 - Cổn Long Vương Là Ai?

12/12/2016

Chương 16 - Một Đoạn Tình Sử Khá Ly Kỳ

12/12/2016

Chương 17 - Quái Nhân Bỏ Chùa Đi Đâu

12/12/2016

Chương 18 - Người Đẹp Bến Hán Dương Là Ai?

12/12/2016

Chương 19 - Những Nhân Vật Kỳ Khôi Đến Viếng Tang

12/12/2016

Chương 20 - Ngôi Nhà Mật Thấy Kinh Dị

12/12/2016

Chương 21 - Quan Tài Khiêng Đi Đâu

12/12/2016

Chương 22 - Cuộc Chiến Đấu Kinh Khủng Ở Giang Tân

12/12/2016

Chương 23 - Mối Hiềm Nghi Giữa Mẫn Chính Liêm Và Mẫn Cô Nưong

12/12/2016

Chương 24 - Vào Loan Phòng Hào Kiệt Bị Thuốc Mê

12/12/2016

Chương 25 - Hẹn Giờ Quyết Liệt

12/12/2016

Chương 26 - Người Áo Xanh Lại Xuất Hiện

12/12/2016

Chương 27 - Bức Màn Bí Mật Hé Mở

12/12/2016

Chương 28 - Tính Sai Một Nước Cờ

12/12/2016

Chương 29 - Ra Thoát Đường Hầm

12/12/2016

Chương 30 - Một Lưỡi Gươm Thiêng

12/12/2016

Chương 31 - Những Nhân Vật Trọng Yêu Của Cái Bang

12/12/2016

Chương 32 - Quần Hùng Ngộ Độc Trong Trường Hợp Nào

12/12/2016

Chương 33 - Hồi 033

12/12/2016

Chương 34 - Tiếng Tiêu Thức Tỉnh Người Mê Muội

12/12/2016

Chương 35 - Đường Quân Sư Lý Luận Phục Quần Hào

12/12/2016

Chương 36 - Võ Không Xong Phải Dụng Mưu Thần

12/12/2016

Chương 37 - Tả Hữu Nhị Đồng

12/12/2016

Chương 38 - Vào Nơi Bí Mật Gạn Hỏi Phu Nhân

12/12/2016

Chương 39 - Cuộc Thẩm Vấn Trong Rừng Sâu

12/12/2016

Chương 40 - Rừng Hắc Lâm, Thần Điêu Đưa Đường

12/12/2016
Top