Đấu La Đại Lục 3
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Đấu La Đại Lục 3

Thể Loại Truyện : Tiên hiệp

Ngày tạo: 20-03,2019

Ngày cập nhật: 25-05,2019 (602 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 732

Số lần đọc: 219

Tóm tắt:

Đấu La Đại Lục 3 mở đầu về sự tiến bộ vượt bậc về kỹ thuật tiên hiệp Hồn Đạo, nhân loại của Đấu La đại lục bắt đầu công cuộc chinh phục hải vực rộng lớn, từ đó khám phá ra hai đại lục thiên vu mới. Hồn Thú tiếp cận diệt vọng bị Hồn Sư săn giết quá độ.

Qua nhiều năm ngủ vùi, Hồn Thú Chi Vương thức giấc trong mảnh tịnh thổ cuối cùng của Hồn Thú nằm sâu trong Tinh Đấu đại sâm lâm, tập hợp tộc nhân còn sống sót để bắt đầu công cuộc báo thù nhân loại!

Đường Vũ Lân có hoài bão trở thành một Hồn Sư hùng mạnh, không ngờ Võ Hồn thức tỉnh lại là...

Tài năng vô song Long Vương giao tranh, từ đó truyền thuyết Long vương bắt đầu... Mong các bạn sẽ yêu mến tựa truyện của mình.

Xem Thêm
Danh Sách Tập Truyện

Chương 1 - Ngày Thức Tỉnh

20/03/2019

Chương 2 - Võ Hồn Thức Tỉnh

20/03/2019

Chương 3 - Nhà Của Tiểu Vũ Lân

20/03/2019

Chương 4 - Nhập Học

20/03/2019

Chương 5 - Na Nhi

20/03/2019

Chương 6 - Mang Nàng Về Nhà

20/03/2019

Chương 7 - Ở Lại Làm Muội Muội Huynh Đi

20/03/2019

Chương 8 - Học Rèn?

20/03/2019

Chương 9 - Thiên Phú Dị Bẩm

20/03/2019

Chương 10 - Sau Này Ta Bảo Vệ Muội

20/03/2019

Chương 11 - Sức Khôi Phục Kỳ Dị

20/03/2019

Chương 12 - Ba Năm Sau

20/03/2019

Chương 13 - Nghìn Rèn Ô Cương Chùy

20/03/2019

Chương 14 - Để Dành Đủ Tiền Rồi

20/03/2019

Chương 15 - Cấp Mười

20/03/2019

Chương 16 - Biển Cả Tinh Không

20/03/2019

Chương 17 - Kiểm Tra Tinh Thần Lực

20/03/2019

Chương 18 - May Rủi

20/03/2019

Chương 19 - Hồn Linh

20/03/2019

Chương 20 - Dung Hợp

20/03/2019

Chương 21 - Hồn Sư Cấp Mười Một

20/03/2019

Chương 22 - Lão Sư Là Hồn Sư?

20/03/2019

Chương 23 - Võ Hồn Biến Dị?

20/03/2019

Chương 24 - Na Nhi Rời Đi

20/03/2019

Chương 25 - Nghìn Rèn

20/03/2019

Chương 26 - Lực Ngàn Cân

20/03/2019

Chương 27 - Tập Trung Rèn

20/03/2019

Chương 28 - Nghìn Rèn Trầm Ngân

20/03/2019

Chương 29 - Cảm Ngộ Thăng Hoa

20/03/2019

Chương 30 - Huyết Tế Nghìn Rèn

20/03/2019

Chương 31 - Đặc Hiệu Cực Phẩm

20/03/2019

Chương 32 - Trữ Vật Trầm Ngân Hoàn

20/03/2019

Chương 33 - Mới Tới Đông Hải

20/03/2019

Chương 34 - Báo Danh

20/03/2019

Chương 35 - Bạn Cùng Phòng

20/03/2019

Chương 36 - Đánh Nhau

20/03/2019

Chương 37 - Xử Phạt

20/03/2019

Chương 38 - Đền Tiền?

20/03/2019

Chương 39 - Ăn Cơm Ngươi Cũng Không Bằng

20/03/2019

Chương 40 - Sầm Nhạc

20/03/2019