Đại Viên Vương
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Đại Viên Vương

Thể Loại Truyện : Huyền Huyễn

Ngày tạo: 12-09,2013

Ngày cập nhật: 12-09,2013 (326 - chap) - Ngưng

Rate: 9

Số lần đọc: 7,162

Tóm tắt:

Tóm tắt nội dung truyện Bạn đang đọc truyện Đại Viên Vương của tác giả Lưu Lãng Đích Cáp Mô trên trang đọc truyện online.
Trung thồ thần thoại.Truyền thuyết kể rằng! Thiên địa bắt đầu sinh ra từ lúc nào không thể kiếm chứng, văn tự sớm nhất của trung thổ Thần Châu chỉ ghi chép tới thời Thái Cổ.

Truyền thuyết Thái Cổ ghi lại, sinh linh của trung thổ Thần Châu vô cùng mạnh mẽ. Phá sơn tạo lục địa, phân chia biển cả, phi thiên độn địa, hô phong hoán vũ. Hơn nữa tuổi thọ vô tận, sánh ngang với trời đất. Nhưng là, thời Thái Cổ của trung thổ Thần Châu cũng là thời kỳ hỗn loạn nhất.Hoang Dị kinh có ghi lại thời sớm nhất của trung thổ, Thái Cổ dị thú Hoàng Đô và Thần Điểu Ly Loan vì tranh giành lãnh địa mà tranh đấu.

Mỗi lần cuộc chiến xảy ra là cả mấy năm, Ly Loan không đánh lại liền bỏ chạy, giương cánh bay đi. Hoàng Đô truy cản Thần Điểu Ly Loan ngàn dặm, mặc dù chiếm thượng phong nhưng không cách nào bắt được. Hoàng Đô giận dữ dùng thân thể to lớn của mình quét ngang cả trung thổ Thần Châu, muốn đem Thanh Thiên thần mộc mà Ly Loan yêu thích nhất hủy đi.

Hoàng Đô tại trung thổ Thần Châu bạo nộ, hoành hành ngang ngược. Hành vi lỗ mãng đó đã chọc giận sinh linh, tất cả đều liên kết chống cự Hoàng Đô. Mặc dù hắn thần lực cường đại, nhưng là tại thời khắc cuối cùng bị 6 chủng loại sinh linh cường đại: Thần điểu Ly Loan, Thiên xà Bách Hoang, Tam Trảo Kim Ô, Cự Linh Hình Kiền, Song Đầu Yêu Long, Mộc Thần Thanh Đế đánh chết tại hoang dã.Sau khi Hoàng Đô chết, thân thể hóa thành Bất Nguyên sơn, lông vũ hóa thành Thiết Lịch thần thụ, hài cốt hóa thành Bất Nguyên sơn thạch, máu hóa thành 6 con sông lớn, lưu chuyển vạn năm không dứt.

Xem Thêm
Danh Sách Tập Truyện

Q.1 - Chương 1 - Kháng Long Hữu Hối

22/04/2013

Q.1 - Chương 2 - Thao Thi Đồng Hoàn

22/04/2013

Q.1 - Chương 3 - Tố Nhân Bất Yếu Thái Tân Tiên

22/04/2013

Q.1 - Chương 4 - Nhất Thương Đương Hùng Linh Diễm Phi

22/04/2013

Q.1 - Chương 5 - Tháp Lợi Ban Thi Binh

22/04/2013

Q.1 - Chương 6 - Hồi Hỏa Long Liễn

22/04/2013

Q.1 - Chương 7 - Thủy Hỏa Lung Linh Tháp

22/04/2013

Q.1 - Chương 8 - Thiên Địa Khoát, Hà Xử Vi Gia

22/04/2013

Q.1 - Chương 9 - Phi An Thổ, Vô Cầu Học

22/04/2013

Q.1 - Chương 10 - Phong Yên Loạn, Tặc Khấu Hành

22/04/2013

Q.1 - Chương 11 - Hồi Nhân Chí Thương Tâm Phong Như Hồ

22/04/2013

Q.1 - Chương 12 - Dã Học Thạch Đầu Đồ Chân Long

22/04/2013

Q.1 - Chương 13 - Bất Kiến Mỹ Nhân Cứu Anh Hùng

22/04/2013

Q.1 - Chương 14 - Hồi Thừa Phong Một Đêm Đến Linh Châu

22/04/2013

Q.1 - Chương 15 - Khất Nhi Vương

22/04/2013

Q.1 - Chương 16 - Tiếu Bì Tiểu Tỳ

22/04/2013

Q.1 - Chương 17 - Đại Đấu Hoắc Nhục Sơn

22/04/2013

Q.1 - Chương 18 - Heo Nọc Lõa Thể, Xảo Trá Tống Tiền

22/04/2013

Q.1 - Chương 19 - Thái Hồng Song Phi

22/04/2013

Q.1 - Chương 20 - Hộ Hoa Bất Lực , Hoà Thượng Cứu Giá

22/04/2013

Q.1 - Chương 21 - Hỏa Viên Đại Tướng

22/04/2013

Q.1 - Chương 22 - Vô Hạn Quang Minh Hoả

22/04/2013

Q.1 - Chương 23 - Trở Lại Cuộc Sống Bình Thường

22/04/2013

Q.1 - Chương 24 - Yên Vân Lâu Văn Anh

22/04/2013

Q.1 - Chương 25 - Hồi Vũ Họa Song Tuyệt-Trổ Tài Thi Họa Kiến Mỹ Nữ

22/04/2013

Q.1 - Chương 26 - Nhất Khúc Doanh Đắc Tiểu Mỹ Nữ

22/04/2013

Q.1 - Chương 27 - Gặp Lại Đại Lương Vương

22/04/2013

Q.1 - Chương 28 - Hoàng Châu Loạn Lạc

22/04/2013

Q.1 - Chương 29 - Thu Hồi Thuỷ Hoả Linh Lung Tháp

22/04/2013

Q.1 - Chương 30 - Tàn Binh Bại Tướng Chạy Như Sấm

22/04/2013

Q.2 - Chương 1 - Binh Phù Hoán Thi Binh

22/04/2013

Q.2 - Chương 2 - Nhất Hô Bách Ứng, Hiển Lộ Hồ Uy

22/04/2013

Q.2 - Chương 3 - Tông Sư Lưu

22/04/2013

Q.2 - Chương 4 - Quay Về Thác Nước Cao Nghìn Thước, Kim Cương Bất Động

22/04/2013

Q.2 - Chương 5 - Lĩnh Hội Hàn Băng Đống, Tách Đôi Dòng Nước

22/04/2013

Q.2 - Chương 6 - Ngựa Non Háu Đá, Thiên Niên Thi Tướng

22/04/2013

Q.2 - Chương 7 - Đạp Nguyệt Khinh Yên Thú

22/04/2013

Q.2 - Chương 8 - Kẻ Địch Lén Lút Đến Nhanh Như Điện

22/04/2013

Q.2 - Chương 9 - Tu La Vương

22/04/2013

Q.2 - Chương 10 - Mỹ Nhân Cộng Dục Xuân Quang Hảo

22/04/2013
Top