Đại Vận Mệnh
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Đại Vận Mệnh

Thể Loại Truyện : Kiếm hiệp

Ngày tạo: 04-09,2013

Ngày cập nhật: 04-09,2013 (32 - chap) - Ngưng

Rate: 0

Số lần đọc: 1,797

Tóm tắt:

Tóm tắt nội dung truyện Bạn đang đọc truyện Đại Vận Mệnh của tác giả Lưu Linh Lão Đại trên trang đọc truyện online. Cuộc đời của một đại hiệp, tương tự như cây trúc vậy.Thân trúc nát vụn vẫn còn sắc xanh, đốt ra tro vẫn giữ nguyên gióng thẳng. Mà cái giống trúc ấy sức sống thật là ghê gớm. Đất đai dẫu cằn cỗi lá vẫn biếc mầu, phong ba bão táp chẳng thể quật ngã. Một nhành trúc lìa cành, chỉ cần bén đất là lập tức mọc rễ, phát triển thành cây mới.Trúc bị chặt cụt gốc thì nảy măng. Măng thẳng tắp và nhọn hoắt, một thời gian sau lại vươn cao ngạo nghễ thành thân trúc mới.

Xem Thêm
Danh Sách Tập Truyện

Q.1 - Chương 1 - Thâm Tình.

04/09/2013

Q.1 - Chương 1 - Tróc Ưng

04/09/2013

Q.1 - Chương 2 - Hào Nghĩa.

04/09/2013

Q.1 - Chương 2 - Gặp Lại Giai Nhân

04/09/2013

Q.1 - Chương 3 - So Tài.

04/09/2013

Q.1 - Chương 4 - Hành Thích .

04/09/2013

Q.1 - Chương 5 - Vãng Sự.

04/09/2013

Q.1 - Chương 6 - Truy Tung.

04/09/2013

Q.1 - Chương 7 - Ngộ Hiểm..

04/09/2013

Q.1 - Chương 8 - Bại Lộ Hành Tung.

04/09/2013

Q.1 - Chương 9 - Ngộ Oan.

04/09/2013

Q.1 - Chương 10 - Kịch Biến.

04/09/2013

Q.1 - Chương 11 - Giữa Muôn Trùng Vây.

04/09/2013

Q.1 - Chương 12 - Chân Đạo.

04/09/2013

Q.1 - Chương 13 - Tin Tức Kinh Hoàng

04/09/2013

Q.1 - Chương 14 - Thảm Biến Thương Đau.

04/09/2013

Q.1 - Chương 15 - Gặp Gỡ Định Mệnh

04/09/2013

Q.1 - Chương 16 - Tình Thiên.

04/09/2013

Q.1 - Chương 17 - Nghi Hận.

04/09/2013

Q.1 - Chương 18 - Hàm Sa Xạ Ảnh

04/09/2013

Q.1 - Chương 19 - Chân Tướng Sự Thật.

04/09/2013

Q.1 - Chương 20 - Định Mệnh.

04/09/2013

Q.1 - Chương 21 - Tróc Ưng

04/09/2013

Q.1 - Chương 22 - Gặp Lại Giai Nhân

04/09/2013

Q.1 - Chương 23 - Nhiệt Khí Tuổi Trẻ

04/09/2013

Q.1 - Chương 24 - Anh Hùng Gặp Vận

04/09/2013

Q.1 - Chương 25 - Triệu Du Nghĩa

04/09/2013

Q.1 - Chương 26 - Thiếu Hiệp Hàm Oan

04/09/2013

Q.1 - Chương 27 - Án Tử...

04/09/2013

Q.1 - Chương 28 - Màn Kịch Trong Thiên Lao

04/09/2013

Q.1 - Chương 29 - Thật Giả Lẫn Lộn

04/09/2013

Q.1 - Chương 30 - Trá Tử

14/12/2016