Cữu Tháp
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Cữu Tháp

Thể Loại Truyện : Kiếm hiệp

Ngày tạo: 12-12,2016

Ngày cập nhật: 22-05,2013 (39 - chap) - Hoàn Thành

Rate: 5

Số lần đọc: 678

Tóm tắt:

Bạn đang đọc truyện Cữu tháp của tác giả Vô Danh trên website đọc truyện online. Đó là tên của một ngọn núi nằm về phía bắc Trung Nguyên.
Ngọn núi này không có gì đặc biệt ngoại trừ danh xưng và địa hình đặc thù của bản thân ngọn núi.
Gọi là địa hình đặc thù vì từ ngọn Ly Sơn trở đi, đi mài về phương Bắc, nó chính là điểm khởi đầu cho nhiều dãy núi trùng điệp tiếp theo và tiếp nối mãi về phương Bắc xa xôi.
Để dễ hình dung, có thể hiểu theo cách khác, ngọn Ly Sơn chính là diểm chận cuối cùng của những bình nguyên rộng bạt ngàn và trù phú của đất đai Trung Nguyên kể từ phương Nam đi lên.

Xem Thêm
Danh Sách Tập Truyện

Chương 1 - Tại Ly Sơn Lộ Tin Họa Đồ - Khu Mộ Tháp Khởi Đầu Bí Ẩn

12/12/2016

Chương 2 - Quần Ma Tụ Hội Tranh Họa Đồ - Ly Sơn Chia Biệt Cảnh Tang Thương

12/12/2016

Chương 3 - Lâm Hiểm Cảnh Phó Thác Số Mệnh - Do Ý Trời Thoát Kiếp Nạn Tai

12/12/2016

Chương 4 - Nhị Đại Phái Đến Viếng Dĩ An - Một Lần Nữa Họa Đồ Gây Loạn

12/12/2016

Chương 5 - Trên Đường Thiên Lý Lắm Gian Truân - Từ Ngộ Nhận Dẫn Đến Ngộ Nhận

12/12/2016

Chương 6 - Hết Ngộ Nhận Phát Hiện Thủ Phạm - Là Cao Nhân Cũng Phải Thất Tung

12/12/2016

Chương 7 - Thế Sự Khôn Lường Mấy Ai Hiểu - Trận Đồ Biến Hóa Mấy Ai Thông

12/12/2016

Chương 8 - Xem Thường Sinh Mạng Nhập Trận Đồ - Cả Tin Kẻ Lạ Lầm Kế Độc

12/12/2016

Chương 9 - Trong Hiểm Cảnh Phát Hiện Thân Thế - Kế Sâu Độc Hãm Hại Cao Nhân

12/12/2016

Chương 10 - Nhận Gia Thân Khổ Luyện Công Phu - Phát Hiện Lệnh Bài Như Lệnh Tử

12/12/2016

Chương 11 - Do Phúc Phận Tìm Thêm Lục Lệnh - Bởi Thời Cơ Thoát Khỏi Trận Đồ

12/12/2016

Chương 12 - U Minh Giáo Lần Đầu Xuất Hiện - Là Tử Lệnh Hai U Minh Bài

12/12/2016

Chương 13 - Lúc Tình Cờ Tái Ngộ Cố Nhân - Chuyện Ngẫu Nhiên Đồng Hành Người Ngọc

12/12/2016

Chương 14 - Dĩ An Viện Lâm Cảnh Nguy Nan - Mọi Bí Mật Dần Dần Hé Mở

12/12/2016

Chương 15 - Đơn Thân Đương Đầu U Minh Giáo - Nhẫn Nhục Nuốt Hận Chạy Tháo Thân

12/12/2016

Chương 16 - Chạm Ác Nhân Như Chạm Xọa Quỷ - Người Với Người Sao Nỡ Nhẫn Tâm

12/12/2016

Chương 17 - Trăm Đắng Nghìn Cay Ngỡ Chết Đi - Kỳ Duyên Hãn Thế Vẫn Đợi Chờ

12/12/2016

Chương 18 - Dùng Võ Học Thu Phục Nhân Tâm - Thủ Đoạn Khó Lường U Minh Giáo

12/12/2016

Chương 19 - Bọn U Minh Bất Ngờ Xuất Hiện Lai Lịch Thần Bí - Chung Võ Công

12/12/2016

Chương 20 - Quay Lại Chốn Xưa Lòng Đau Quặn - Dùng Lệnh Bài Dẫn Dụ Ác Nhân

12/12/2016

Chương 21 - Cùng Chung Cảnh Ngộ Đồng Số Phận - Màn Bí Ẩn Hé Lộ Dần Dần

12/12/2016

Chương 22 - Là Chân Nhân Ắt Bất Lộ Tướng - Cao Nhân Hữu Tắc Cao Nhân Trị

12/12/2016

Chương 23 - Dùng Mưu Kế Chống Lại Mưu Kế - Kẻ Tà Dâm Lâm Họa Sát Thân

12/12/2016

Chương 24 - Cục Diện Đổi Thay Kế Nguy Ngập - Đệ Nhất Ác Ma Nhất Độc Tâm

12/12/2016

Chương 25 - Tuyệt Kỹ Đổi Chánh Sang Tà - Cao Bản Lãnh Nhưng Kém Kỳ Ảo

12/12/2016

Chương 26 - Tuyệt Kỹ Đổi Chánh Sang Tà - Cao Bản Lãnh Nhưng Kém Kỳ Ảo

12/12/2016

Chương 27 - Bộc Lộ Toàn Bộ Những Bí Ẩn - Công Phu Kim Cương Bất Hoại Thân

12/12/2016

Chương 28 - Tham Công Phu Sinh Tâm Tạo Phản - Kế Liên Thành Mưu Hại Võ Lâm

12/12/2016

Chương 29 - Vì Bất Phòng Phải Lâm Đại Nạn - Tương Kế Tựu Kế Phá Liên Minh

12/12/2016

Chương 30 - Công Năng Kỳ Diệu: Tử Nhiệt Hoa - Đắc Thành Công Phu: Hợp Tam Phái

12/12/2016

Chương 31 - Đại Âm Mưu Độc Bá Võ Lâm - Tử Chiến Cửu Môn U Minh Trận

12/12/2016

Chương 32 - Bích Huyết Bảo Lưu Mãn Địa - Vỡ Mưu Đồ Tìm Đường Tháo Thân

12/12/2016

Chương 33 - Hiển Lộ Thần Công Hủy Bích Huyết - Thu Hồi Y Kinh Giải Kiếp Nạn

12/12/2016

Chương 34 - Vỡ Liên Minh Tái Lập Liên Minh - Người Thủ Đoạn Gặp Kẻ Thủ Đoạn

12/12/2016

Chương 35 - Quần Ma Ẩn Tích Khởi Mưu Đồ - Võ Lâm Tề Tựu Hội Diệt Ác Ma

12/12/2016

Chương 36 - Chút Sai Lầm Trúng Kế Ác Ma - Đạo Tiêu Ma Vượng Loạn Giang Hồ

12/12/2016

Chương 37 - Trong Tử Cảnh Phát Sinh Kỳ Tích - Kim Cương Bất Hoại Diệt Dâm Tà

12/12/2016

Chương 38 - Thần Công Tuyệt Đỉnh Diệt Ác Ma - Thảm Trạng Kinh Hoàng Dĩ An Viện

12/12/2016

Chương 39 - Chút Sơ Suất Đưa Đến Thảm Cảnh - Giang Hồ Yên Thoái Ẩn Lui Chân

12/12/2016
Top