Công Lược Nam Phụ
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Công Lược Nam Phụ

Thể Loại Truyện : Xuyên Không

Ngày tạo: 21-12,2018

Ngày cập nhật: 26-05,2019 (290 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 704

Số lần đọc: 360

Tóm tắt:

Công lược nam phụ - đang tiến hành – Mai Khai

Giới thiệu truyện xuyên không đặc sắc này:

Khi thế giới càng ngày càng phát triển, khoa học kĩ thuật cũng theo nó mà từng bước trở nên tiên tiến hơn nữa. Rất nhiều thứ được người ta sáng tạo ra nhằm mục đích phục vụ cho nhu cầu.

Và cũng hiện đại đến mức có thể cho một hệ thống trở thành con người có xúc giác, thị giác, tứ chi phát triển.

Cô là hệ thống công lược cấp cao, được tạo ra bởi nhà phát minh Vị diện Hiệp hội, tên là 0051. Ước mơ của cả cuộc đời mình chính là giống như các ký chủ, có thể chạm vào người khác và cảm nhận mọi thứ tồn tại trên địa cầu này.

Do bản thân mỗi lần mang theo những ký chủ công lược đều hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, trở thành hệ thống giỏi nhất trong rất nhiều hệ thống công lược.

Vì thế ngay khi cô vừa xác định ước mơ liền muốn tìm Vị diện Hiệp hội nói chuyện thì đối phương đã ngỏ lời đến gặp cô trước.

0051 may mắn được họ chọn vào thí nghiệm kế hoạch “Hệ thống thành người” đang được nghiên cứu. Tất nhiên cô rất vui và vô cùng đồng ý.

Cho dù nó vẫn chưa được hoàn thành và xác suất thành công rất thấp cũng như việc nếu thất bại quá ba lần thì cô hoàn toàn có khả năng bị xóa bỏ, vĩnh viễn không thành con người hay một hệ thống nữa.

Dẫu vậy 0051 vẫn cam tâm tình nguyện chấp nhận.

Liệu đối với con đường phía trước, cô có thể hoàn thành và đạt được ước muốn cuộc đời mình hay không ?

Xem Thêm
Danh Sách Tập Truyện

Chương 1 - Tiết Tử

21/12/2018

Chương 2 - Chương 2: Thế Giới 1 - Công Lược Hoàng Tử Mất Nước (01)

21/12/2018

Chương 3 - Chương 3: Công Lược Hoàng Tử Mất Nước (02)

21/12/2018

Chương 4 - Chương 4: Công Lược Hoàng Tử Mất Nước (03)

21/12/2018

Chương 5 - Chương 5: Công Lược Hoàng Tử Mất Nước (04)

21/12/2018

Chương 6 - Chương 6: Công Lược Hoàng Tử Mất Nước (05)

21/12/2018

Chương 7 - Chương 7: Công Lược Hoàng Tử Mất Nước (06)

21/12/2018

Chương 8 - Chương 8: Công Lược Hoàng Tử Mất Nước (07)

21/12/2018

Chương 9 - Chương 9: Công Lược Hoàng Tử Mất Nước (08)

21/12/2018

Chương 10 - Chương 10: Công Lược Hoàng Tử Mất Nước (09)

21/12/2018

Chương 11 - Chương 11: Công Lược Hoàng Tử Mất Nước (10)

21/12/2018

Chương 12 - Chương 12: Công Lược Hoàng Tử Mất Nước (11)

21/12/2018

Chương 13 - Chương 13: Công Lược Hoàng Tử Mất Nước (12)

21/12/2018

Chương 14 - Chương 14: Công Lược Hoàng Tử Mất Nước (13)

21/12/2018

Chương 15 - Chương 15: Công Lược Hoàng Tử Mất Nước (14)

21/12/2018

Chương 16 - Chương 16: Công Lược Hoàng Tử Mất Nước (15)

21/12/2018

Chương 17 - Chương 17: Công Lược Hoàng Tử Mất Nước (16)

21/12/2018

Chương 18 - Chương 18: Công Lược Hoàng Tử Mất Nước (17)

21/12/2018

Chương 19 - Chương 19: Công Lược Hoàng Tử Mất Nước (18)

21/12/2018

Chương 20 - Chương 20: Công Lược Hoàng Tử Mất Nước (19)

21/12/2018

Chương 21 - Chương 21: Công Lược Hoàng Tử Mất Nước (20)

21/12/2018

Chương 22 - Chương 22: Công Lược Hoàng Tử Mất Nước (21)

21/12/2018

Chương 23 - Chương 23: Công Lược Hoàng Tử Mất Nước (22)

21/12/2018

Chương 24 - Chương 24: Công Lược Hoàng Tử Mất Nước (23)

21/12/2018

Chương 25 - Chương 25: Công Lược Hoàng Tử Mất Nước (24)

21/12/2018

Chương 26 - Chương 26: Công Lược Hoàng Tử Mất Nước (25)

21/12/2018

Chương 27 - Chương 27: Công Lược Hoàng Tử Mất Nước (Hoàn)

21/12/2018

Chương 28 - Chương 28: Thế Giới 2 - Công Lược Hoạ Sĩ Tàn Tật (01)

21/12/2018

Chương 29 - Chương 29: Công Lược Hoạ Sĩ Tàn Tật (02)

21/12/2018

Chương 30 - Chương 30: Công Lược Hoạ Sĩ Tàn Tật (03)

21/12/2018

Chương 31 - Chương 31: Công Lược Hoạ Sĩ Tàn Tật (04)

21/12/2018

Chương 32 - Chương 32: Phiên Ngoại Túc Diệp

21/12/2018

Chương 33 - Chương 33: Công Lược Hoạ Sĩ Tàn Tật (05)

21/12/2018

Chương 34 - Chương 34: Công Lược Hoạ Sĩ Tàn Tật (06)

21/12/2018

Chương 35 - Chương 35: Công Lược Hoạ Sĩ Tàn Tật (07)

21/12/2018

Chương 36 - Chương 36: Công Lược Hoạ Sĩ Tàn Tật (08)

21/12/2018

Chương 37 - Chương 37: Công Lược Hoạ Sĩ Tàn Tật (09)

21/12/2018

Chương 38 - Chương 38: Công Lược Hoạ Sĩ Tàn Tật (10)

21/12/2018

Chương 39 - Chương 39: Công Lược Hoạ Sĩ Tàn Tật (11)

21/12/2018

Chương 40 - Chương 40: Công Lược Hoạ Sĩ Tàn Tật (12)

21/12/2018
Top