Chung Cực Truyền Thừa
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Chung Cực Truyền Thừa

Thể Loại Truyện : Huyền Huyễn

Ngày tạo: 03-09,2013

Ngày cập nhật: 03-09,2013 (1061 - chap) - Hoàn Thành

Rate: 10

Số lần đọc: 10,619

Tóm tắt:

Tóm tắt nội dung truyện Truyện kể về Lâm Dịch, năm 15 tuổi Lâm Dịch phá vỡ Hưu Môn trở thành thiên tài đứng thứ 5 trong suốt lịch sử đại lục kể từ sau hoàng đế khai quốc.. Thân mang cả thiên phú về thể thuật (Chiến sĩ) lẫn dị năng giả (ma pháp).Cấp độ:- Bát Môn chiến sĩ có sức mạnh hủy thiên diệt địa, bát môn bao gồm: "Hưu, Sinh, Thương, Đỗ, Cảnh, Tử, Kinh, Khai".- Dị năng giả chỉ cần một ý niệm cũng khiến cho thiên địa biến sắc, ngũ hành thuật giả bao gồm: "Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ".

Xem Thêm
Danh Sách Tập Truyện

Chương 1 - Khảo Hạch!

15/04/2013

Chương 3 - Khảo Hạch!

15/04/2013

Chương 4 - Thành Quả Khổ Tu!

15/04/2013

Chương 5 - Tâm Của Cường Giả.

15/04/2013

Chương 6 - Thể Thuật Chân Chính!

15/04/2013

Chương 7 - Thể Thuật Chân Chính!

15/04/2013

Chương 8 - Ma Thú Đột Kích.

15/04/2013

Chương 9 - Xích Diễm Xà.

15/04/2013

Chương 10 - Đấu Xích Diễm Xà.

15/04/2013

Chương 11 - Hai Năm!

15/04/2013

Chương 12 - Phá 'hưu Môn'

15/04/2013

Chương 13 - Rời Khỏi Trấn Nhỏ

15/04/2013

Chương 14 - Hành Lang!

15/04/2013

Chương 15 - Chủng Tộc Ma Thú!

15/04/2013

Chương 16 - Vũ Môn Hí Á Thành.

15/04/2013

Chương 17 - Luận Bàn Với Lý.

15/04/2013

Chương 18 - Thiên Phú Của Lâm Dịch.

15/04/2013

Chương 19 - Kiểm Tra.

15/04/2013

Chương 20 - Thành Tích.

15/04/2013

Chương 21 - Kiểm Tra Chính Thức.

15/04/2013

Chương 22 - Lôi Đài.

15/04/2013

Chương 23 - Tứ Cường.

15/04/2013

Chương 24 - Trận Đầu Hai Phân Chi. (P1)

15/04/2013

Chương 25 - Trận Thi Đấu Hai Phân Chi. (P2)

15/04/2013

Chương 26 - Thiên Phú Chiến Đấu.

15/04/2013

Chương 27 - Trận Chiến 'phá Môn'. (1)

15/04/2013

Chương 28 - Trận Chiến 'phá Môn'. (2)

15/04/2013

Chương 29 - Quán Quân!

15/04/2013

Chương 30 - Ước Ba Long.

15/04/2013

Chương 31 - Đường Đi!

15/04/2013

Chương 32 - Phong Tỏa Không Vực. (P1)

15/04/2013

Chương 33 - Phong Tỏa Không Vực. (P2)

15/04/2013

Chương 34 - Tông Phạm!

15/04/2013

Chương 35 - Bậc Thang Không Trọn Vẹn.

15/04/2013

Chương 36 - Kiên Trì Nhưng Không Cố Chấp.

15/04/2013

Chương 37 - Nhập Học, Nhận Phòng.

15/04/2013

Chương 38 - Giải Thưởng Dành Cho Quán Quân

04/06/2013

Chương 39 - Lớp 'đặc Biệt'. (P1)

04/06/2013

Chương 40 - Lớp 'đặc Biệt'. (P2)

04/06/2013

Chương 41 - Ngày Đầu Tiên Đi Học

04/06/2013