Bát Tiên Đắc Đạo
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Bát Tiên Đắc Đạo

Thể Loại Truyện : Tiên hiệp

Ngày tạo: 26-12,2013

Ngày cập nhật: 27-12,2013 (101 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 10

Số lần đọc: 4,899

Tóm tắt:

Tóm tắt nội dung truyện Truyện Bát Tiên Đắc Đạo là một truyện tiên hiệp hay và hấp dẫn bạn đọc, truyện khá nổi tiếng nhưng tác giả của nó vẫn còn là một bí ẩn: không biết là ai, sống vào thời đại nào, nhưng qua những lời tác giả tự nhận là "Kẻ làm sách này" thỉnh thoảng lên tiếng, ta có thể đoán chừng đó là một nhà văn ở thời cận đại, có thể là ở cuối đời nhà Thanh, và đầu đời Dân Quốc. Đây chỉ là lời phỏng đoán, không lấy gì làm chắc chắn lắm.

Truyện này thuật lại sự tích của tám vị tiên, được dân gian truyền tụng. Đó là 1. Lý Thiết Quài 2. Hán Chung Ly 3.Lam Thái Hoà 4.Trương Quả Lão 5.Hà Tiên Cô 6. Lã Động Tân 7. Hàn Tương Tử 8.Tào Quốc Cửu. Tám vị thần tiên này sống ở nhiều thời đại khác nhau, ẩn cư ở Bồng Lai đảo, kết thành nhóm bạn, kéo nhau ra biển Đông Hải (Bát Tiên quá hải), giao chiến với vợ chồng lão long vương, đánh bại họ. Để kết nối Bát tiên lại với nhau, tác giả đã cho họ sống qua nhiều kiếp.Mời các bạn đọc truyện tiên hiệp hấp dẫn này để cùng chu du thiên hạ cùng với những vị tiên này, khám phá đại dương, so tài đọ sức và trải nghiệm những điều thú vị.

Xem Thêm
Danh Sách Tập Truyện

Chương 1 - Mượn Long Đan, Người Tiên Giúp Hiếu Tử Nãy Lòng Tham, Quan Ác Đòi Thần Châu

26/12/2013

Chương 2 - Hai Hàng Nước Mắt Rồng Nhỏ Xuống, Biển Thành Vũng "ngóng Mẹ" Một Mũi Gươm Đâm Lẩm, Mớ Mắt Cho Con Rồng Mù

26/12/2013

Chương 3 - Thử Đạo Tám, Đã Ra Đập "nghênh Rồng " Giãi Phàm Thế Nhập Vào Bụng Hiếu Nữ Để Đầu Thai

26/12/2013

Chương 4 - Chịu Dèm Pha Không Chồng Mà Chửa Giãi Lòng Nga, Liệt Nữ Nhảy Sông

26/12/2013

Chương 5 - Sông Tiền Đường Lưu Truyền Long Du Cổ Tích Bên Bờ Đông Hải, Đồ Đệ Tìm Sư Tôn

26/12/2013

Chương 6 - Nỗi Cơn Giận, Hai Rồng Cướp Hạt Châu Thưọng Giới Náo Loạn, Ngọc Đế Cầu Hiền

26/12/2013

Chương 7 - Bàn Thân Phận, Danh Sư Cứu Cao Đồ Nhắc Chuyện Cù Về Chuột Già Hóa Biển Bức

26/12/2013

Chương 8 - Lào Giao Lên Bờ Phá Hủy Phúc Đức Nguyệt Lão Xuống Biến. Làm Mai Cho Rồng

26/12/2013

Chương 9 - Nhờ Trời Thương, Thụ Phong Long Vương Sán Ông Nuôi Ốc, Giả Chế Thịt Ốc

26/12/2013

Chương 10 - Ông Góa Vợ Gặp Người Đẹp Ốc Nhồi Cũng Biết Trả Ơn

26/12/2013

Chương 11 - Giận Lây Sang Người Khác, Giao Long Rửa Hờn. Pháp Sư Thu Thập Yêu Quái, Hóa Ra Quỉ Xấu Xí

26/12/2013

Chương 12 - Văn Mỹ Chân Nhân Hóa Thân, Đuối Yêu Nghiệt Tiên Tứ Bị Bắt, Nhốt Vào Vườn Ngự

26/12/2013

Chương 13 - Thứ Lòng Dạ, Thiếu Niên Lập Chí Tròn Hiếu Đạo, Tam Thư Khéo Giảng

26/12/2013

Chương 14 - Vợ Chồng Cùng Tu Đạo Cốt Nhục Sinh Dị Tâm

26/12/2013

Chương 15 - Chồn Già Ngàn Năm Thuyết Minh Nhân Quá. Thiếu Niên Công Tử Cất Đút Tục Duyên

26/12/2013

Chương 16 - Hiếu Tử Xuống Biển Thăm Mẹ Ốc Chốn Tiên Vào Cung Yết Kiến Long Vương

26/12/2013

Chương 17 - Tôn Tiên Tứ Xuống Biển Gặp Mẹ Trương Quả Lão Chuyển Thế Thành Danh

26/12/2013

Chương 18 - Kim Sơn Thành Cổ Tích Đền Ơn Ở Kiếp Sau

26/12/2013

Chương 19 - Vì Tu Tiên, Không Từ Hiểm Trở Bởi Cầu Đạo, Lại Gặp Yêu Ma

26/12/2013

Chương 20 - Lão Tổ Hạ Phàm Cứu Đời. Lý Huyền Thoát Hiểm Thành Tiên

26/12/2013

Chương 21 - Núi Quan Nhật, Thu Yêu Làm Tôi Tớ Động Tử Hà, Yêu Nữ Cướp Kinh

26/12/2013

Chương 22 - Thành Công Thăm Lão Tổ Đắc Đạo Viếng Song Thân

26/12/2013

Chương 23 - Nhẩy Xuống Hồ, Hiếu Tử Tuẩn Từ Mẫu Trổ Đại Pháp, Tiên Nhân Gỡ Nguy Nan

26/12/2013

Chương 24 - Lý Tiên Nhân Trổ Phép, Trừng Trị Dâm Bạo. Dương Hiếu Tử Cảm Đức, Nhập Huyền Môn

26/12/2013

Chương 25 - Đọc Lời Kệ, Lão Quân Báo Nhân Quả Gặp Hỏa Kiếp, Lý Huyền Mất Pháp Thân

26/12/2013

Chương 26 - Mượn Xác Phục Hồn, Biến Thành Thiết Quài Phản Thầy, Chết Mẹ, Học Trò Tiên Khóc Ló

26/12/2013

Chương 27 - Trổ Phép Tiên Cứu Sống Dương Mẫu Đáp Lời Mời, Lý Tiên Xuống Biển

26/12/2013

Chương 28 - Ốc Tiên Phụng Chỉ Lập Đạo Tràng Tinh Trai Phanh Bụng, Bày Tiệc Đãi Quần Yêu

26/12/2013

Chương 29 - Bình Nhiếp Hồn Không Chứa Nổi Tiên Thể. Động Hồ Lô Chọc Ghẹo Được Yêu Tinh

26/12/2013

Chương 30 - Trả Nợ Cũ, Vỏ Ốc Mở Đạo Tràng Đánh Đối Thủ, Ruột Trai Bày Lôi Đài

26/12/2013

Chương 31 - Bạng Cung Đấu Phép Hồ Lô Tàng Tiên

26/12/2013

Chương 32 - Đấu Phép Thuật, Đánh Phá Hồ Lô Bạng Tinh Đổi Ý Kiến, Qui Hàng

26/12/2013

Chương 33 - Ông Nhà Giầu Bị Yêu Ngược Đãi Bà Thổ Địa Giải Thích Việc Quỉ Xây Tường

26/12/2013

Chương 34 - Nhà Đại Hộ, Thần Ngưu Quậy Phá Phóng Thiết Sa, Tiên Pháp Linh Nghiệm

26/12/2013

Chương 35 - Hà Tiên Cô Phụng Chỉ Nhập Thế Triệu Công Tử Tụ Tập Chúng Quấy Rối

26/12/2013

Chương 36 - Ghẹo Tiên Cô, Công Tử Mang Nhục Cứu Con Nuôi, Thái Giám Cầu Chúa

26/12/2013

Chương 37 - Can Bạo Chúa, Tiên Cô Phát Thiện Niệm Bắt Beo Lớn, Cậu Bé Vung Hai Tay

26/12/2013

Chương 38 - Chân Tay Nhanh Nhẹn, Chế Phục Mãnh Thú Tài Năng Chân Thật, Cảm Ngộ Thần Đồng

26/12/2013

Chương 39 - Vò Rượu Chúa Thiết Quài Hồ Lô Giữ Tiên Cô

26/12/2013

Chương 40 - Nói Chuyện Kiếp Trước, Người Và Thú Có Tình Quen Biết Lâu Đời Phá Tan Nghi Ngờ, Mới Hay Bạn Mới Quen Chính Là Cố Tri

26/12/2013
Top