Bàn Về Việc Làm Sao Tóm Được Một Vị Kim Chủ Thiệt To
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Bàn Về Việc Làm Sao Tóm Được Một Vị Kim Chủ Thiệt To

Thể Loại Truyện : Tiểu thuyết

Ngày tạo: 05-07,2017

Ngày cập nhật: 22-07,2017 (28 - chap) - Hoàn Thành

Rate: 10

Số lần đọc: 398

Tóm tắt:

Truyện Bàn Về Việc Làm Sao Tóm Được Một Vị Kim Chủ Thiệt To của tác giả Thanh Sắc Đích Quang là một truyện hay đam mỹ, hiện đại, kim chủ công x minh tinh thụ, từ bao dưỡng thành yêu thật, lúc đầu ngược nhẹ lúc sau ngọt ngọt.

Em thương anh, nhưng chỉ dám lấy danh nghĩa kim chủ bao dưỡng minh tinh để ở bên anh. Một đứa tiểu tam ngày xưa từng được anh bao dưỡng đột nhiên xuất hiện chen vào, em càng mất tự tin. Đến khi nhận ra trong lòng anh em vẫn không đủ sức nặng, em quyết định dứt áo ra đi. Bấy giờ anh mới biết, mất đi em là tư vị thế nào. Anh càng níu kéo, em càng dứt khoát. Đến cuối cùng trong tiểu thuyết full này những giọt nước mắt của anh mới khiến em xiêu lòng.

Xem Thêm
Top