Bạch Hổ Tinh Quân
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Bạch Hổ Tinh Quân

Thể Loại Truyện : Kiếm hiệp

Ngày tạo: 12-12,2016

Ngày cập nhật: 08-05,2013 (23 - chap) - Hoàn Thành

Rate: 10

Số lần đọc: 451

Tóm tắt:

Bạn đang đọc truyện Bạch Hổ Tinh Quân của tác giả Lâm Hải Ly Miêu trên website đọc truyện online. Đầu thu năm canh Tuất, võ lâm trung nguyên tổ chức đại hội để bầu tân Minh chủ thay cho vị tiền nhiệm mới qua đời hồi xuân trước, đại hội kéo dài năm ngày và cuối cùng thì Lư Châu đại hiệp đã đoạt được ngôi vị cao quý nhất võ lâm. Lư Châu đại hiệp Âu Dương Mẫn tuổi tròn thập tứ, đại phú hộ ở thành Hợp Phí.

Xem Thêm
Danh Sách Tập Truyện

Chương 1 - Huyết Mai Đăng Minh Chủ Bạch Hổ Lạc Ta Bà

12/12/2016

Chương 2 - Chân Nhân Hý Mộ Dung Phá Quan Náo Quần Hùng

12/12/2016

Chương 3 - Hồng Vận Tầm Hắc Vận Chân Kim Hoán Giả Châu

12/12/2016

Chương 4 - La Sơn Phùng Thiết Đảm Nam Dương Ngộ Tiên Hồ

12/12/2016

Chương 5 - Quỷ Kỳ Khai Huyết Hải Cầu Nhiêm Chấn Võ Lâm

12/12/2016

Chương 6 - Xoa Lập Phùng Bạo Vũ Hiền Tức Nhập Quách Gia

12/12/2016

Chương 7 - Thạch Nữ Đáo Vu Sơn Quỷ Hồ Ly Đắc Đạo

12/12/2016

Chương 8 - Kỷ Thị Hoan Huynh Đệ Quách Lão Lộng Hiền Thê

12/12/2016

Chương 9 - Thanh Lâu Xuất Thi Bá Giang Hồ Hiện Cuồng Loan

12/12/2016

Chương 10 - Nhân Quỷ Vì Huynh Đệ Xích Thằng Hựu Phọc Lang

12/12/2016

Chương 11 - Quỷ Kỳ Tái Xuất Tung Sơn Loạn Tuyết Lạc Sơn Đông Tán Cát Nhân

12/12/2016

Chương 12 - Hầu Phủ Hữu Cuồng Nhân Ác Giả Phùng Ác Báo

12/12/2016

Chương 13 - Ngân Diện Tầm Mỹ Nữ Huyết Mai Đáo Tử Kỳ

12/12/2016

Chương 14 - Cầu Nhiêm Mạc Đáo Đa Nhân Khấp Bạch Phát Thăng Thiên Bất Đắc Kỳ

12/12/2016

Chương 15 - Xoa Lạp Lao Tâm Chung Bất Toại Hầu Gia Tam Tiếu Đắc Khôi Nguyên

12/12/2016

Chương 16 - Lưỡng Nữ Tầm Phu Phụ Bất Viễn Đào Sinh Vô Lộ Ác Nhân Vong

12/12/2016

Chương 17 - Lộ Thượng Ngộ Long Vân Tây Khú Tầm Linh Quả

12/12/2016

Chương 18 - Hầu Phủ Tru Cường Địch Hồi Gia Phụ Tử Hoan

12/12/2016

Chương 19 - Bạch Hổ Luyến Hồ Ly Tú Sĩ Hiển Thần Công

12/12/2016

Chương 20 - Long Vân Bán Lộ Trầm Giang Để Hắc Vận Phu Thê Khí Đổ Hầu

12/12/2016

Chương 21 - Đài Thượng Chư Ma Hiện Lâm Trung Kiến Thê Nhi

12/12/2016

Chương 22 - Ngân Diện Hoàn Ngân Diện Thiện Ác Chung Hữu Báo

12/12/2016

Chương 23 - Lôi Đình Nguyệt Hoa Hoài Âm Táng Tái Bắc Chinh Nhân Hà Thời Hối

12/12/2016
Top