Thí Chủ Mau Tỉnh Lại
Chương 64 - Phiên Ngoại Nhỏ
(17-12,2016)

1. Mời báo danh.

Hi Âm: Bùi Quân.

Tiểu Mai: (ngẫm nghĩ) là Ngọc Tiểu Mai hay là Mai Tri Tuyết? Dù sao cũng không quan trọng, mọi người thích gọi gì thì gọi.

Nhật Thanh: Hoàng hậu nương nương hiền quá đi ~

Tiểu Mai: ha ha ha ha, đúng vậy, đúng vậy đó ~

2. Tuổi.

Hi Âm: thời điểm lên sàn diễn là 26, bây giờ chắc gần 27t.

Tiểu Mai: (cười) lấy tuổi Hi Âm trừ tám sẽ ra tuổi của ta.

Nhật Thanh: (→_→), vậy mà tôi cũng cho cô ấy làm nữ chính, thật sự tôi cũng không dựa vào nữ chính như khuôn mẫu trên trời rơi xuống!

Hi Âm: (ảm đạm bi thương), Tiểu Mai, nàng đang nhắc ta nàng kém ta nhiều tuổi sao?

Tiểu Mai: tất nhiên không phải!

Hi Âm: nàng chê ta già.

Tiểu Mai: (┭┮﹏┭┮) thật sự không phải, vừa sinh em bé ra nên đầu óc không minh mẫn, lại không muốn nhớ.

Hi Âm: nàng phải chứng minh cho ta xem.

Tiểu Mai: chàng muốn ta chứng minh như nào?

Hi Âm: ta bảo nàng chứng minh như nào thì nàng sẽ chứng minh như vậy sao?

Tiểu Mai: (cảm giác không ổn lắm) phải, đúng vậy.

Hi Âm: (cười sau khi đã thực hiện được quỷ kế) tối nay ta sẽ nhắc nàng.

Tiểu Mai: được rồi...

Nhật Thanh: (không thể nhìn thẳng) này này, yêu tăng, đủ rồi đó!