Muội Phải Ở Bên Ta Mãi Mãi, Biết Chưa?
Chương 40: Bị Thương
(27-07,2015)

Đây rõ là một nhát chí tử. Nếu đâm trúng, Viên Minh hắn không chết thì cũng tàn phế. Chợt một thân ảnh chen ngang.

Hắn thẫn thờ không kịp giữ lại.

Mũi dao đâm trúng đích.

Thân ảnh ấy từ từ ngã xuống. Viên Minh nhanh chóng đưa tay bế thân thể ấy.

Máu chảy loang khắp nơi.

Miệng hắn cứng không nói nên lời.