Muội Phải Ở Bên Ta Mãi Mãi, Biết Chưa?
Chương 37
(17-07,2015)

Tối hôm đó, hai người thân tín của thái tử vào được hoàng cung.

Sáng hôm sau, bệ hạ mất tích.

Ái Khuê nghe tin, lúc đó đang cùng Nguyệt Cầm ăn sáng.

- Hai người đó quả thật lợi hại!- Nàng cười.

- Ờ!- Công chúa cũng ranh mãnh đáp lại.

Ái Khuê nhìn Nguyệt Cầm. Tự hỏi sao ông anh đen đủi của mình lại không gặp nàng sớm hơn. Mà cũng không phải. Hai người bọn họ đã gặp nhau từ sớm, nhưng sao không quen nhau đi, để Viên Minh gặp con mụ Liễu Y đó.