Muội Phải Ở Bên Ta Mãi Mãi, Biết Chưa?
Chương 34
(02-07,2015)

Sau lần giải cứu đó, Liêu quý nhân đã đưa Nguyệt Cầm vào cung bầu bạn với Ái Khuê. Nhưng một hôm, Uyên quý phi đã xông vào tẩm cung của Liêu quý nhân, chỉ thẳng vào mặt mà hét.

- Liêu quý nhân, người thật to gan, đam đưa một con nô tỳ vào chơi với công chúa! Ngươi rõ ràng là coi thường hoàng tộc!

Thế rồi họ giằng Nguyệt Cầm ra, Uyên quý phi đem nàng đi tặng cho phụ thân bà ta là Lạc tướng quân, làm nô tù trong nhà.

Liêu quý nhân vốn dĩ không được bệ hạ sũng ái, lại xuất thân là con của quan hộ vệ nên thấp cổ bé họng, không thể giúp nàng. Thậm chí vị trí quý nhân của bà nếu không có thái hậu bảo vệ thì đã mất.