Nữ Vương Mommy Giá Lâm
Chương 300 - Mãnh Liệt Ám Chiến
(11-07,2019)“Ninh Ninh, em thật cho rằng Tuyết Phỉ Nhi phát tán chuyện này đi ra ngoài chỉ là vì giá họa cho chị sao? Làm người khác cảm thấy chị là người phụ nữ tâm cơ khó lường sao?”

“Chẳng lẽ không phải sao?”

“A……” Tuyết Vi cười khổ lắc đầu: “thực sự đơn giản như vậy thì tốt rồi. Lúc này đây…… Là Tuyết Phỉ Nhi dùng kế trong kế!”

“Kế…… Trong…… Kế?”

“Đúng. Kế thứ nhất, chính là Tuyết Phỉ Nhi nơi nơi phát tán chuyện này, do đó giá họa cho chị. Đến lúc đó, đối mặt Nhà họ Hoàng Phủ, đối mặt Nhà họ Tuyết, chị đều vô lực biện bạch. Nhưng, theo như lời của em, Minh đã thay chị hóa giải hết thảy. Nhưng mà kế thứ hai này ……”

“kế thứ hai?”

“kế thứ hai này, chỉ sợ tính kế chính là Minh!”

Khi Tuyết Vi tiếp thu đến tin tức Tuyết Phỉ Nhi tự sát cũng đã nhận ra không thích hợp.

Theo lý thuyết, lấy tính cách của Tuyết Phỉ Nhi, cho dù có người truyền ra loại chuyện này, Tuyết Phỉ Nhi cũng nhất định sẽ tìm Tuyết Vi giáp mặt tính sổ trước tiên, mà không phải đi nháo cái gì tự sát.

Bây giờ xem ra……

“Tuyết Phỉ Nhi lấy chết tương bức, mục đích chân chính chính là kêu Minh đi theo Bác Hoàng Phủ nói ra chân tướng!”

“Tiểu thư. Nhị thiếu gia thông minh như vậy, anh hẳn là cảm giác được mục đích chân chính của nhị tiểu thư đi? Nhị thiếu gia cũng có thể lựa chọn không nói không phải sao?”

Tuyết Vi cười khổ lắc đầu. “Minh đích xác thực thông minh, chỉ sợ là anh ta đã sớm cảm giác được chuyện không ổn, cho nên mới lập tức phong bế miệng những hạ nhân đó trước tiên, ý đồ chuyện lớn hóa nhỏ. Nhưng mà……”

“Tuyết Phỉ Nhi lòng Tư Mã Chiêu, yêu cầu trắng ra Minh đi theo Bác Hoàng Phủ nói rõ hết thảy. Lấy tính cách Minh là loại người dám làm dám chịu, anh quả quyết sẽ không phủi sạch quan hệ không phụ trách. Hơn nữa……”

“bản thân Bác Hoàng Phủ liền muốn áp chế khí thế của chị, lại trời sinh trọng mặt mũi. Sau khi ông ta biết chuyện này nhất định sẽ buộc Minh cưới Tuyết Phỉ Nhi. Cho đến lúc này…… Cho dù Minh muốn cự tuyệt, chỉ sợ…… Cũng là khó càng thêm khó!”

Nghe Tuyết Vi đi bước một tinh diệu trinh thám, lần đầu tiên Ninh Ninh