Nguyện Ước Của Những Vì Sao
Chương 1 - Gặp Gỡ Định Mệnh
(11-12,2016)

Một chương trong bộ truyện Aspirations of the stars ( Nguyện ước của những vì sao)

Chương 1: Gặp gỡ định mệnh

Quá khứ

Hay.........

Hiện tại

Đều là những chuỗi dài đầy đau khổ


Đây là lần đầu tiên kể từ năm 8 tuổi cảm xúc mong đợi lại ùa về trong tôi.

Lần đầu tiên.........

_END CHƯƠNG 1(part1)_

Giữa Nhân vật nam chính ( Tức Trúc Phong ) và nữ chính (tức An Nhi) có 1 bí mật động trời bạn cùng xem nhé....

Giữa họ có thể có được tình yêu không??

Chỉ có nhật kí trong chương 1 ^-^

Part 2 sẽ là nhật kí của Main nữ chính

Dài kì

Top