Angler's Trả Thù Delvin's
Chương 1 - Chương 1
(12-12,2016)

GTNV

1.(nó) Trương Hàn Tuyết Nhi, 17t,là nhị tiểu thư của tập đoàn họ Trương,có công ty đứng thứ 2 thế giơí,sở hữu mộj gương mặt tựa thjên thần,lạnh lùng,có m0t quá khứ đau bu0n nên tư đó rất jt khj cườj.

Tàj năng: võ là sở trường,nhất là karate,cao 1m65,IQ 300

2. Nguyễn Thj Tuyết Mai 17t la tjêu thư họ Nguyêñ cty đưng thứ 3 TG,sở hữu gươg măt baby(kem n0 sju thoj),là ban thân của nó từ hồi nhỏ,lanh lùng với nhưng ng mà m gket,cn thân thjên vơj những ng mà m wen.

Tàj năng: gjỏj võ,bjet sử dung các loai súng,cao 1m66,IQ 298.

3. Phan Hà Tuyết Như.17t la tiểu thư nhà họ Phan co cty đưng thứ 3 TG (bằng với cty nhà chj Maj nak). Xinh xắn,tốt bụng,luôn vui vẻ.

Tàj năng:gjỏj võ,bjết cách chữa trj vết thương,cao 1m64,IQ 260.

4. Cao Hoàng Anh (hắn).17t là thjếu gja nhà họ Cao,thừa kế một tàj sản khổng lồ chuyen về ngkành bất động sản,đẹp traj,có haj cáj đít traj trên mặt,lúc tức gjận thj tàn ác,hắn có nụ cười toả năg,lăng nhăng.

Tàj năng: gjỏj võ như nó lun,cao 1m8,IQ 300.

5. Cao Hoàng Minh.17t a họ hắn(là a e họ nhưng papa and mama cua hăn va Mjnh làm chung voj nhau) .ep traj.ga lăng,k lăng nhăng.gjỏj võ,cao cung 1m8,IQ 290.

6. Lục Bảo Nam.. 17t là bạn thân cua hắn và Hoàg Minh là cau ấm của tâp đoàn đứng thứ 4 TG,đẹp traj,ga lăng,lăng nhăng(đúng là bạn thân của hắn),gjỏj võ,cao 1m8,IQ 290.

(còn một số nv nữa đến đâu m giới thjệu đêń đó nha,chúc các bạn đoc truyên w.đừng wên cho m ý kien nha hjhj)